(DEBATT) ARTIKEL

Elvägar kan stötta elnätet och energiomställningen – om vi väljer rätt teknik

Kan elvägar bli en del av framtidens infrastruktur? Absolut. Det är därför Trafikverket måste välja rätt teknik när Sveriges första elväg nu ska byggas. De måste välja en lösning som stöttar elnätet och den fortsatta utvecklingen av ett hållbart samhälle. Om inte riskerar elvägen att bli en dyrköpt återvändsgränd.

För en effektiv elektrifiering av transportsektorn krävs en kombination av olika laddinfrastruktur: privat och publik, långsam och snabb, stationär och dynamisk. Precis som bredband behövdes för att skala upp digitaliseringen kan dynamiska elvägar påskynda övergången till elektrifierade transporter. Efter flera års tester och utvärderingar ska Trafikverket nu bygga Sveriges första permanenta elväg, en 30 kilometer lång sträcka på E20 mellan Örebro och Hallsberg.

Det här är en unik möjlighet att bygga upp en helt ny typ av laddinfrastruktur och den kommer med flera olika tekniska lösningar att välja mellan. För oss är valet enkelt – Sveriges framtida elvägar ska med inbyggda digitala lösningar vara säkra, smarta och hållbara.

Några faktorer är särskilt viktiga att ta hänsyn till:

1. Välj en lösning som påverkar elnätet positivt

Kapacitetsbrist och elpriser som skjuter i höjden. Det svenska elnätets utmaningar är väl kända och att bygga smarta, flexibla elvägar är ett sätt att göra elnätet hållbart. Elvägarna kan stötta elnätet med att jämna ut energitoppar och hantera kapacitetsbrist.

Vi har mycket att vinna genom att bygga in en flexibilitet som gör det möjligt att i realtid styra effekten som varje fordon laddas med och komplettera med energilager och förnybar elproduktion som hjälper till att minska belastningen på elnätet. Vi måste ha möjlighet att balansera och prioritera laddning mellan olika fordon och anpassa effekten efter tillgänglig energi i elnätet. Om elvägen kan hjälpa till med effektproblematiken kan dessutom elpriserna sjunka.

2. Välj en lösning som bidrar till ett hållbart samhälle

Elvägar är en viktig pusselbit för att skapa ett hållbart samhälle. För att bygga elektriska och fossilfria transportsystem är det avgörande att veta att även elen är fossilfri. Därför måste elvägen byggas med ett smart och flexibelt energisystem som kan styra tillgången på förnybar energi.

Elvägen kan bli ett mycket energieffektivt laddningsalternativ eftersom det med inbyggda digitala lösningar går att kontrollera, styra och övervaka laddningen och energimixen för varje fordon i realtid. Det gör det möjligt att anpassa laddningen till tillgänglig förnybar energi i elnätet och att övervaka koldioxidavtrycket i realtid. På så sätt kan fordonen veta exakt vilken typ av energi de får och dess exakta koldioxidutsläpp – det enda verkliga sättet att köra på hundra procent förnybar energi.

3. Begränsa inte elvägarna till tunga transporter

En studie från Lunds Tekniska högskola visar att koldioxidavtrycket näst intill skulle halveras om vi körde på elvägar jämfört med att använda stationära laddare, detta för att man klarar sig på ett mindre batteri i fordonet. Trafikverkets investering i elvägar görs som en del av målet att minska koldioxidutsläppen från godstrafik.

Men framtidens elvägar måste vara till för alla typer av fordon. År 2030 beräknas 2,5 miljoner laddbara fordon rulla på svenska vägar och nyttjandegraden är den enskilt viktigaste parametern för att bygga en samhällsekonomiskt lönsam infrastruktur. Därför kan vi inte begränsa användningen av elvägar till tunga lastbilar.

Trafikverket skulle med rätt incitament kunna ta rollen som Sveriges största energitjänsteleverantör och hjälpa Sverige att nå klimatmålen. Dels genom att stötta utbyggnaden av förnybar energi utmed våra vägar, men också  genom att verka som en gigantisk leverantör av flexibilitetstjänsterna som gör att utnyttjandegraden av energi ökar. Idag finns svensk teknik och svenska företag som kan stödja den utvecklingen.

Det är bara nu vi kan göra rätt från början. Även om en storskalig implementering av elvägar fortfarande ligger långt i framtiden är det nu vi ska välja väg och då krävs en långsiktig plan. När Trafikverket ska upphandla Sveriges första elväg bör de välja en smart, framtidssäkrad lösning som bidrar till ett hållbart energisystem och ett bättre klimat.

ELONROAD